top of page

Programma

We komen samen in 3 live dagen en 10 online bijeenkomsten in de avond. De data zijn als volgt:

donderdag 13 april 10.00 - 16.00 (fysieke lesdag)

maandag 17 april 20.00-22.00 (online)

donderdag 20 april 20.00-22.00 (online)

maandag 24 april 20.00-22.00 (online)

maandag 1 mei 20.00-22.00 (online)

donderdag 4 mei 20.00-22.00 (online)

donderdag 11 mei 10.00 - 16.00 (fysieke lesdag)

maandag 15 mei 20.00-22.00 (online)

donderdag 18 mei 20.00-22.00 (online)

maandag 22 mei 20.00-22.00 (online)

donderdag 25 mei 20.00-22.00 (online)

maandag 29 mei 20.00-22.00 (online)

donderdag 1 juni 10.00 - 16.00 (fysieke lesdag)

Madyasa 07.jpg.jpg

01

Introductie in Radicaal Geboortewerk - Madyasa Vijber

In deze eerste bijeenkomst leg ik de basis van wat radicaal geboortewerk is, wat het onderscheid van de huidige norm, en tegen welke systemen het indruist om geboortewerk te reframen als liberation practice. We zullen ingaan op waarom dat nodig is, en hoe het concept van radicale zorg vertaald kan worden naar geboortewerk.

02

De geschiedenis van geboortezorg - Madyasa Vijber

Je kunt je afvragen of je daadwerkelijk kunt bouwen aan een vernieuwende toekomst zonder het verleden te kennen en begrijpen. In deze sessie gaan we in op de geschiedenis van de geboortezorg. Welke gebeurtenissen, ontwikkelingen en bewegingen maakte de geboortezorg zoals die nu is? Hoe zijn die factoren nu nog van werking, en hoe beïnvloeden die jouw individuele positie als geboortewerker? Door in te gaan op deze vragen krijgen we scherp waar we verandering in willen brengen zodat we daar doelgericht in te werk kunnen gaan.

Madyasa 07.jpg.jpg
Madyasa 07.jpg.jpg

03

Racisme en ongelijkheid in de geboortezorg - Madyasa Vijber

Deze sessie gaat in op racisme en ongelijkheid in de geboortezorg. Kijkend naar de literatuur die er beschikbaar is over dit onderwerp en met ervaringsverhalen als concrete voorbeelden, help ik jullie helder te krijgen welke drempels mensen in gemarginaliseerde posities tegen komen in de huidige geboortezorg, en hoe racisme en ongelijkheid ook in Nederland nog steeds voelbaar zijn. We bespreken casuïstiek en er is ruimte voor open discussie.

RYAN ©MIRIAM GUTTMANN-61641670471866.jpg

04

Inclusieve geboortezorg voor trans en non-binaire mensen
- Ryan Ramharak

Ryan start nog even bij de basis wat trans, non binair, cis, intersekse en gender dysphorie is en staat stil bij de taal die belangrijk is rondom dit onderwerp. Daarna neemt die je mee aan de hand van diens persoonlijke ervaring langs zwanger worden, zwanger zijn, de bevalling en de kraamtijd. Vervolgens heeft Ryan nog een aantal zaken te bespreken over het inclusief maken van je website, praktijk en bijvoorbeeld over welke vragen je niet of wel stelt.

05

Handicap, neurodivergentie en chronische ziekte in de geboortezorg - Tamar Doorduin

Een kind krijgen als je een handicap hebt, neurodivergent ben en/of chronisch ziek: het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas is het dat niet. In het hele traject van kinderwens en zwangerschap tot bevalling en ouderschap lopen gehandicapte (wens)ouders tegen allerlei obstakels aan. Sommige zijn praktisch van aard, andere hebben te maken met de manier waarop er in onze samenleving naar mensen met een handicap wordt gekeken. Als geboortewerker kun je een rol spelen in het wegnemen van deze belemmeringen.

 

In deze les verschaft Tamar Doorduin je eerst met basisinformatie over wat gehandicapt zijn precies betekent, en neemt ze je mee in de maatschappelijke context waarin gehandicapte mensen in Nederland kinderen op de wereld zetten. Daarna gaat ze concreet in op de obstakels waar gehandicapte (wens)ouders mee te maken krijgen in alle fases van het aankomend ouderschap: van kinderwens en zwangerschap tot bevalling en kraamtijd.

IMG_20220919_162217_263.jpg

06

Racism, Intersectionality, and Advocacy in Birthwork - Sabia Wade

Is the role of a birth worker to be an advocate? This workshop will explain why the answer has to be yes, if we are here to impact change, improve outcomes, and support our clients. This workshop will cover the intersectionalities between racism and the need for advocacy, how to be an advocate, and what that means for you personally, professionally, and in community. 

sabiawadepic.png

07

Obstetrisch geweld - Rodante van der Waal

Obstetrisch geweld is geweld in de geboortezorg gedurende zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Het bestaan van dit geweld wordt meer en meer erkend, maar het lokt defensieve reacties uit en wordt nog steeds genormaliseerd. Tijdens deze bijeenkomst nemen we het concept ‘obstetrisch geweld’ van verschillende kanten onder de loep. In het eerste deel van de les bestuderen de geschiedenis van obstetrisch geweld, mengen ons in de controverse van de term – waarom is precies deze woordkeuze van belang? – en gaan we de oorzaken en risicofactoren van deze specifieke vorm van geweld na.

 

In het tweede deel zullen we geruime tijd aan discussie en casuïstiek besteden. Tijdens ons gesprek zullen de vele nuances van obstetrisch geweld duidelijk worden, en komt in al haar complexiteit de vraag naar voren wat eraan te doen. Het is niet altijd makkelijk om iets te doen aan obstetrisch geweld, noch om je er zelf helemaal vrij van te waren. Het derde en laatste deel van de les zal daarom gaan over strategieën en tactieken hoe je ermee om kunt gaan en over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat respectvolle en veilige zorg voor iedere zwangere beschikbaar wordt. We eindigen met concepten als ‘radicale zorg’, ‘ondergrondse feministische netwerken’ en ‘vluchtend plannen’.

foto rodante.jpeg
Madyasa 07_edited.jpg

08

Reproductieve rechtvaardigheid - Madyasa Vijber

De beweging voor reproductieve rechtvaardigheid is waaruit radicaal geboortewerk uit is ontstaan en wat het onderscheid van de huidige norm. Reproductieve rechtvaardigheid kijkt verder dan rechten en bewustzijn, en ziet ook de andere factoren die iemand kwetsbaar kunnen maken. Deze sessie gaat verder in op dit concept, hoe we het kunnen toepassen, en wat we kunnen leren van hen die dit al doen.

4.jpg

09

Ancestral Wisdom in the Postpartum period - Naomie Karemi

This session looks into Ancestral Wisdom in the Postpartum period and why it matters for us to go back and fetch the wisdom that we have become disconnected from

 

Course outline:

  1. When the postpartum period started ancestrally

  2. The placenta and its meaning

  3. The new parent brain (in Ancestral wisdom)

  4. Rituals surrounding the birth & the immediate postpartum period

  5. Understanding the five senses to be mindful of in the Postpartum period

foto rodante.jpeg

10

Abortuszorg - Rodante van der Waal

Lange tijd zagen we abortus als een verworven recht. Door ontwikkelingen in landen om ons heen in Europa en door het recente vogelvrij verklaren van abortus in de VS, zijn ook wij echter met onze neus op de feiten gedrukt. In Nederland staat abortus nog steeds in het Wetboek van strafrecht. Niet alleen betekent dat dat het een getolereerde misdaad is, maar ook dat abortuspillen niet beschikbaar zijn bij de huisarts, de vroedvrouw, of de drogist. In het eerste deel van deze les gaan we het hebben over de Nederlandse en Europese situatie wat betreft de toegankelijkheid en de juridische status van abortus. In het tweede deel kijken we naar de relatie tussen geboortewerk en abortus en waarom het vreemd is, historisch gezien, dat deze twee expertises zo uit elkaar zijn gaan lopen.

 

We gaan het hebben over het belang van abortuszorg door doula’s en vroedvrouwen en hoe we abortuszorg in onze eigen praktijk kunnen oppakken. In het derde en laatste deel van de les

zoomen we weer uit. We leven in Europa in een vereniging van staten met open grenzen. Dat betekent dat we niet alleen voor mensen in Nederland, maar ook voor mensen in de rest van Europa verantwoordelijkheid kunnen nemen wat de toegankelijkheid van abortus betreft. We bestuderen concepten als ‘transnationaal feminisme’, ‘mutual aid’ en de theoretische en praktische betekenis van ‘coalities bouwen’.

11

Traumasensitief werken in de geboortezorg - Netty Filomena de Lima

Traumasensitief werken? Wat is dat? Deels gaat het om bewustzijn dat mensen ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt en/of er niet aan iemands basisbehoeften en verlangens is voldaan zoals zich niet gehoord of gezien voelen, geen regie, geen autonomie voelen, geen gevoel van veiligheid ervaren en een gebrek aan goede communicatie. Hierdoor kan iemand sneller stress ervaren in het zorgsysteem.  

Anderzijds gaat traumasensitief werken over het bewustzijn dat nieuw trauma heel indirect, subtiel en onbewust gecreëerd kan worden. Met de training wil ik hierover bewustzijn creëren en over wat je als geboortewerker zou kunnen doen om, om te gaan met oude stressfactoren (trauma). 

 

Doordat ik zelf 2 keer heb mogen ervaren dat er tijdens een zwangerschap nieuw en oud trauma naar boven komt, besefte ik mij hoe belangrijk traumasensitief werken is.  De trauma’s die naar boven kwamen zag ik als groei seintjes. Ik kon ermee zijn in overgave, vertrouwen, veiligheid en het doorvoelen doordat ik bekend was met hoe trauma werkt. Maar er zijn genoeg mensen die deze kennis niet hebben en hierin ondersteuning en begeleiding nodig hebben.  

 

Traumasensitief werken is nodig om ervoor te zorgen dat men tijdens en na een zwangerschap minder last heeft van fysieke, geestelijke, emotionele en psychische ongemakken, en er minder snel nieuw trauma wordt ontwikkeld tijdens deze kwetsbare periode. 

 

Trauma wat naar boven komt is een seintje van het lichaam (het kindje) dat het aandacht nodig heeft om te helen en te kunnen groeien, en uiteindelijk de ouder te worden die het kindje nodig heeft. Daar kun jij als (toekomstige) geboortewerker een steentje aan bijdragen. Trauma sensitief werken vraagt wat van jou als persoon. Het is een must in het geboortewerk.

Ben je daar klaar voor? Klaar om er ook op deze manier voor jouw cliënt te zijn en te gaan staan?

20220825_093031.jpg

12

Resilience Toolkit: Becoming an Anchor for your client - Camille Sapara Barton

This session will explore how developing a personal somatic practice can allow you to create more capacity in your nervous system, to be with big feelings, so you can act as an effective, grounding anchor point for your clients.

After a check in, there will be an introductory overview of the nervous system. This will explore its basic function and some body cues associated with parasympathetic and sympathetic states. Using the Resilience Toolkit- a somatic modality to reduce stress and increase capacity for collective resilience, we will explore how you can recognise your own stress states and choose to move towards relaxation when it is safe and adaptive to do so.

Towards the end of the session, w​​e will also engage with some physical practices so you will hopefully come away with one, or more, tools that work for you. With regular use, this tool can become part of your preparation before working with your clients.

Cami 2021.jpg
Foto Naomi.png

13

It really does take a village - Naomi Bendt

Tijdens ‘It really does take a village’ gaan we in gesprek over het belang van

‘community care’. In het kapitalistische systeem is er vaak geen plek voor oprechte

aandacht, liefde en goede zorg. Dat terwijl we er allemaal behoefte aan hebben. We

zien door de geschiedenis heen en over de hele wereld dat sterke gemeenschappen

zorgen voor veerkracht, geluk en strijdbaarheid. Tijdens de gastles bespreken we wat

‘community care’ is en hoe het onlosmakelijk verbonden is aan radicaal

geboortewerk.

14

Working with Grief in the context of birth work - Camille Sapara Barton

This session will explore how you can work with grief in your personal life as well as support your clients, with healthy boundaries, when this arises for them. Grief is still a taboo topic in the West and many of us have not been raised with tools or techniques to process grief. As a result, we may lack the skills to support clients who are experiencing grief in the context of their pregnancy, abortion or miscarriage to name a few.

During this workshop, some context and framing will be given about why grief can be generative, including references to the work of Dagara elders, Sobonfu and Malidoma Somé. They brought many grief tools to the West in recent decades. There will be an opportunity for an experiential grief ritual to give an example of what this can look like, as well as access to a range of tools via the Grief Toolkit, written by Camille. There will be space for questions and reflections before we close. Please have a pillow with you for the session, as well as a notebook or something to journal with.

Cami 2021.jpg
Madyasa 07_edited.jpg

15

Alternatieven voor ondernemen vanuit een perspectief van radicaal geboortewerk - Madyasa Vijber

De huidige norm van geboortewerk laat weinig plaats voor de peilers van radicaal geboortewerk. Dit kan maken dat het als startende geboortewerker (en dus vaak ook ondernemer) uitdagend kan zijn om je werk vanuit deze visie uit te voeren. Dit, terwijl er internationaal talloze succesvolle geboortewerkers en initiatieven zijn. Deze sessie gaat in op wat we van hen kunnen leren en hoe ondernemen en radicaal geboortewerk samen kunnen komen.

16

Afsluitende sessie: bouwen aan een rechtvaardige toekomst - Madyasa Vijber

In deze sessie sluiten we samen af door te kijken naar de toekomst. Hoe willen we dat die eruit komt te zien? En hoe gaan wij die wereld vormen? Radicaal geboortewerk gelooft in de enorme kracht die we samen bezitten om die verandering te brengen. Juist door ons te bevrijden van onderdrukkende krachten en samen te bewegen naar een toekomst waarin we mensen kunnen ondersteunen in reproductieve ervaringen én daar zelf plezier, geluk en voldoening aan kunnen beleven.

Madyasa 07_edited.jpg

interesse?

Ben je ge​ïnteresseerd om deel te nemen of heb je een vraag? Neem gerust contact op via het contactformulier

  • Instagram
Bedankt voor je interesse!
bottom of page