top of page

Kwaliteit, klachten & privacy

Kwaliteit

Ik sta ingeschreven in het BIG-register onder nummer: 99929841003. Ik ben lid van de beroepsgroep van verloskundigen en volg frequent bijscholingen om vakinhoudelijk up to date te blijven.

Klachten

Soms kan het voorkomen dat iets niet helemaal liep als gewenst. We zijn allen mensen en ook ik ben niet perfect. Als dit het geval is, ga ik er graag met je over in gesprek. Ik vind het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen over mijn handelen en ruimte te maken om op een veilige manier kenbaar te maken waar er verbeterpunten zitten. Ik vertrouw erop dat na elkaar over het traject goed hebben leren kennen, we er samen uit zullen komen. Mocht dit voor jou niet zo voelen kun je ook met een van mijn collega's spreken. 

Als we er samen niet uitkomen kun je terecht bij de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Een klachtenfunctionaris is onpartijdig, werkt onafhankelijk en voorziet van ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) telefonisch te bereiken op het nummer 088 – 024 51 23. U kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl. Je kunt meer lezen op www.klachtverloskunde.nl.

Privacy

Vroedvrouw Madyasa, gevestigd aan Ruivenstraat 35B-1, 3036 DD te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://vroedvrouwmadyasa.nl/

Ruivenstraat 35B-1, 3036 DD, Rotterdam

0643400823

Madyasa Vijber is de Functionaris Gegevensbescherming van Vroedvrouw Madyasa. Zij is te bereiken via vroedvrouwmadyasa@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vroedvrouw Madyasa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

Medische informatie wordt opgeslagen in een medisch dossier, hiervoor wordt het programma onatal gebruikt. Alleen betrokken zorgverleners kunnen deze inzien.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via vroedvrouwmadyasa@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vroedvrouw Madyasa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen na aanmelding om de dienstverlening uit te kunnen voeren

- Verslaglegging en documentatie in medisch dossier

Geautomatiseerde besluitvorming
Vroedvrouw Madyasa maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vroedvrouw Madyasa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de dienstverlening te realiseren waar de gegevens voor worden verzameld. Voor het medisch dossier geld een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vroedvrouw Madyasa verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vroedvrouw Madyasa gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hierdoor de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Deze zijn afkomstig van wix, de sitebuilder die gebruikt is voor het maken van deze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die van jou zijn opgeslagen in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar vroedvrouwmadyasa@gmail.com.

 

Vroedvrouw Madyasa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vroedvrouw Madyasa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor is Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vroedvrouwmadyasa@gmail.com

bottom of page